Zwrot Podatku

​Podstawą do wystąpienia o zwrot podatku w Anglii są następujące dokumenty wystawione przez pracodawcę.​
  • P-45
  • ​P-60​
  • Statement of earnings
Jeżeli nie posiadają Państwo wymaganych dokumentów, należy zwrócić się do pracodawcy o ich wystawienie.

Rok podatkowy w Wielkiej Brytanii zaczyna się od 6.04 i kończy 5.04 następnego roku.

Deklaracje podatkowe można składać w Urzędzie Skarbowym za ostatnie 5 lat, np. od 06.04. 2015 roku składamy deklaracje za lata: 2013/2014, 2012/2013, 2011/2012, 2010/2011, 2009/2010. Rok podatkowy 2006/07 można składać tylko do 05.04.2012!

Pamiętaj żeby:


• koniecznie podać wszystkich pracodawców i ich adresy nawet jeśli podatek nie był płacony.

Pamiętaj - nazwa i adres pracodawcy znajdują się na dokumentach P45/P60/Payslip.


• koniecznie podać daty zatrudnienia u każdego pracodawcy
( jeżeli nie pamiętasz dokładnych dat , podaj je w przybliżeniu).


• wpisz numer National Insurance

• podać ostatni adres zamieszkania w Wielkiej Brytanii.


• podać konto bankowe.


• DOŁĄCZYĆ KOPIĘ DOWODU OSOBISTEGO LUB PASZPORTU.

 

Druki do rozliczenia podatku w UK można ściągnąć stąd druki lub wyślemy je pocztą na wskazany adres.

Nie wypełniaj dokumentów w języku angielskim, my wypełniamy za Ciebie!


Złóż tylko podpisy w miejscach zaznaczonych krzyżykiem.

 

​Zachowaj koniecznie kserokopię dokumentów od pracodawcy lub pracodawców. Do nas wyślij oryginały.
Jeżeli napotkasz trudności w wypełnianiu i kompletowaniu dokumentów skontaktuj się z nami.

 

​​​Odeślij do nas wszystkie dokumenty: podpisane formy brytyjskie oraz DOKUMENTY OD PRACODAWCY lub PRACODAWCÓW , kopie dowodu tożsamości lub paszportu, prześlij listem poleconym na nasz adres.

Na pierwszym z druków należy wpisać konto bankowe, na które chcesz aby wpłynęły pieniądze za rozliczenie podatku. Może to być również konto innej zaufanej osoby.

 

​Po otrzymaniu wszystkich prawidłowo wypełnionych formularzy, czas oczekiwania na zwrot podatku z UK(Anglii, Walii, Szkocji, Irlandii Północnej) wynosi około 3 miesięcy.

 

Urząd Skarbowy wyda decyzję o wymiarze podatku dochodowego. Po wydaniu decyzji, zostaną przelane pieniądze na Twoje konto.
  

​Nasze doświadczenie pozwala odzyskać maksymalną możliwą do odzyskania kwotę zwrotu podatku z Wielkiej Brytanii.

Wszystkie formalności można załatwić również korespondencyjnie, bez kłopotliwych przejazdów.


Pamiętaj!

Odzyskanie podatku z Anglii nie szkodzi pracodawcy za granicą, ponieważ pieniądze zwraca miejscowy Urząd Skarbowy, a nie pracodawca.