Macierzyńskie

Kto jest uprawniony?

Możesz otrzymać zasiłek macierzyński, jeżeli:

 

  •     jesteś zatrudniona, ale nie kwalifikują się do Statutory Maternity Pay

  •     jesteś zarejestrowana jako samozatrudniona i opłacasz Class 2 składki ubezpieczeniowe (NIC), lub posiadasz  certyfikat Small Exemption

  •     zostałas bardzo niedawno zatrudniona lub samozatrudniona


Aby ubiegac sie o macierzynski należy:
 

  • być zatrudniona i / lub samozatrudniona przez co najmniej 26 tygodni w "okresie testowym" (66 tygodni włącznie tygodnia przed tygodniem porodu) - niepełny tydzień liczyć jak pełny

  • zarabiać min £ 30 tygodniowo przez  jakichkolwiek 13 tygodniach w okresie próbny

  • opłacać National Insurance Contribution Class 2,

  • posiadać zaswiadczenie lekarskie MAT B1, (wydawane około 21 tygodnia ciąży przez lekarza lub położną, potwierdzające kiedy ma się urodzić dziecko)

Jeśli nie kwalifikujesz się do Macierzynskiego (Statutory Maternity Pay) lub Maternity Allowance, możesz dostać  w zamian zasiłek "Employment and Support Allowence" (ESA).

Jeśli złożył wniosek o Maternity Allowance nie musisz dokonywać osobnego wniosku o ESA. Jobcentre Plus automatycznie sprawdza, czy należy Ci się ESA.

Zasiłek macierzyński wypłaca standardowo tygodniową stopę £ 138.18 lub 90 procent Twoich tygodniowych
średnich zarobków brutto (przed opodatkowaniem), zależnie od tego która kwota jest mniejsza.

Macierzyńskie jest wypłacany maksymalnie przez okres 39 tygodni.

Zasiłek macierzyński może być wypłacany co dwa tygodnie lub co cztery tygodnie bezpośrednio do Twojego banku.

Najwcześniej można ubiegac sie o Macierzynskie  w 11 tygodniu ciąży przed terminem porodu.

Aplikacje możesz złożyć do 3 miesiecy po urodzeniu dziecka.

Wszystkie zasiłki są wypłacane na konto. Jest to najbezpieczniejszy, najbardziej wygodny i wydajny sposób płatności.