Child Benefit Rodzinne


Kto może ubiegać się o Child Benefit?
​​​​​​

Każdy, kto wychowuje dziecko może ubiegać się o dofinansowanie rodzinne. 

Zazwyczaj jest to matka, ale może też to być ojciec lub prawny opiekun dziecka.

 

Aby otrzymać Child Benefit musisz:

 •      być fizycznie obecny w Wielkiej Brytanii - razem z dzieckiem

 •      mieć "zwykłe miejsce zamieszkania" w Wielkiej Brytanii - więc Twój główny dom jest tutaj

 •      mieć "prawo pobytu" w Wielkiej Brytanii

 •      być odpowiedzialny za dziecko nawet jeśli nie jesteś jego rodzicem


    Możesz otrzymać zasiłek na dziecko nawet jeśli dziecko nie mieszka z tobą, tak długo jak:

 1.     płacisz na jego utrzymanie

 2.     płacisz co najmniej taka sama kwotę jak kwota Child Benefit

 3.     osoba z którą dziecko mieszka nie otrzymuje rodzinnego.


Child benefit zwykle jest wypłacany do 16-tego roku dziecka, chyba że dziecko po ukończeniu 16 ego roku dalej uczy się w pełnym wymiarze godzin.
Zasiłek przestanie być wypłacany po osiągnięciu  wieku 20 lat.


Ile Child Benefit dostaniesz?


Istnieją dwie różne kwoty,

 • £ 20.50 tygodniowo za najstarsze dziecko i

 • £ 13.55 tygodniowo na każde z pozostałych dzieci.


Jak jest Child Benefit wypłacany?

Child Benefit może być wypłacany co cztery tygodnie, ale może też być wypłacany co tydzień pod warunkiem że,
otrzymujesz Income Support, zasiłek dla bezrobotnych, Pension Credit lub jeśli jesteś samotnym rodzicem.


Kiedy starać się o zasiłek na dziecko?

Twój Child Benefit może być wypłacany wstecz do trzech miesięcy od daty otrzymania decyzji.

Dlatego najlepiej złożyć aplikacje jak najwcześniej  aby uniknąć utraty pieniędzy.

Dokumenty potrzebne do ubiegania się o rodzinne:

 

 • oryginalny akt urodzenia dziecka, (Child Benefit Office odeślemy go po sprawdzeniu).

 • dane osobowe osoby ubiegającej się o dofinansowanie.